Parmelia parazita


A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 7.

parmelia parazita

Veszprém, Verseghy Klára: A Tapolcai-medence zuzmói 4. Száraz, meleg szikla-gyep: Cladonia rangiformis-szal foto Verseghy 4. Trockenes, warmes Felsen-Rasen mit Cladonia rangiformis 4. Gazon rupestre sec et chaud, avec un Cladonia rangiformis 4. Ugyanitt a Cladonia rangiformis 4.

Fotócímkék:

Tel­jesen hiányzik a száraz gyepekben gyakori Cl. Elterjedési viszonyok A zuzmók areálja kevéssé ismert.

A Tapol­cai-medencére jellemző a számos szubmediter­rán-mediterrán faj jelenléte: Rhizocarpon tinei parmelia parazita. Atlanti-mediterrán faj a Xanthoria aureola.

Miramistin a torokfájásért - Influenza March

Száraz, meleg sziklafalakon él a Squamaria demissa, Physcia grisea, Peltigera rufescens. Szá­raz, meleg gyepben a Parmelia pokornyi, Clado­nia rangiformis.

Tesztelje a gomba besorolását.

Borealis jellegű, Közép-Európában ritka a Parmelia olivacea. Atlanti óceáni jellegűnek ismeri az iroda­lom HAKULINEN: 84 a Candelariella coralli­za-t, amely azonban hazánk savanyú kőzetű hegyvidékein nem ritka, főleg szabad sziklafelü­leteken él.

Leggyakoribb az az eset, amikor a telepben túlnyomórészt egy zöldalga uralkodik elsődleges fotobiontaés emellett egy cianobaktérium másodlagos fotobionta is megtalálható. A kisebb mennyiségben előforduló másodlagos fotobionta a cefalódiumnak nevezett képletekben csoportosul a telep felszínéhez közel külső cefalódium vagy a telep belsejében belső cefalódiumamely általában jól felismerhető eltérő színéről, esetleg ki is emelkedik a telepből. A cefalódiumos zuzmók mindkét fotobionta kedvező tulajdonságait élvezik.

Jelenlegi ismereteink szerint közép-európai eltérjedésű a Tapolcai-medence zuzmó-fajainak legnagyobb része. Néhány érdekes és ritka faj ezen a területen: Dermatocarpon monstrosum, Placynthium hunga­ricum, Rhizocarpon tinei ssp. Összefoglalás 1.

Releváns jogdíjmentes képek

A Tapolcai-medence zuzmóflorisztikailag alaposan ismert. A fajgazdagság okát részben a terület geológiai felépítésében, részben klimatikus viszonyaiban kell keresni. Rendszertanilag értékeltem a Gyelnik-féle nóvumokat, melyek közül csak a Placynthium nigrum f.

Űj parmelia parazita Placynthium nigrum Huds.

Botanika II.

Gray — Syn. Borbásia Parmelia conspersa var. P'ed­de Rep. Fedde, Rep.

A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 7. (Veszprém, 1968)

Parmelia cetraroides Del. Acta pro Fauna et Fl. Bucaresti, ser.

parmelia parazita a körömféreg a legjobb gyógyszer

Squamaria silicea Gyein. Hedwigia Vizsgálva a fajok ökológiai viszonyait, megállapítható, hogy a mikroklíma kihangsúlyoz­za és lehetővé teszi számos szubmediterrán-me­diterrán zuzmó jelenlétét exolithikus fajok.

Az epiphytáknál ez a hatás már kevéssé érvényesül csekély szuihmediterrán elem.

parmelia parazita

Mind kialakulásában, mind fejlődésében jól elkülönül a bazalt és a bazalttufa zuzmóvege­tációja. A bazalton kezdetben-- a kéregzuzmók uralkodnak, majd minden életforma kialakul egészen a lombos zuzmókig.

Penicillus parazita

A bazalttufán vi­szont kezdettől fogva a kéreg- és lombos-zuzmók közötti átmeneti jellegű Placodmm-típusú fajok az uralkodók. Az epiphyta zuzmóflóra szegényebb, mint az exolithikus.

parmelia parazita

Érdekes módon a legtöbb faj a vi­rágos york lovagol szamár férgeket kezelt található, mely a melegkedvelő